Triathlon

GIANT LIV AVOW ADVANCED PRO 2 - echeveria
GIANT LIV AVOW ADVANCED PRO 2 – echeveria
GIANT TRINITY ADVANCED PRO 2 - carbon smoke - rosewood - white
GIANT TRINITY ADVANCED PRO 2 – carbon smoke / rosewood / white